meid logo
gele muur

Algemene voorwaarden

Wil je ook een interieuradvies van MEID? Houdt dan rekening met onze algemene voorwaarden.

Maak een vrijblijvende afspraak

groen interieurblauw interieurroze interieur

Algemene voorwaarden van MEID

 1. Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door MEID – Marjo Engberts Interieur Design, gevestigd te Groningen (hierna te noemen 'MEID) de Algemene Voorwaarden van MEID opgenomen.
 2. MEID begint pas met de opdracht wanneer de opdrachtgever zijn/haar opdracht schriftelijk heeft bevestigd d.m.v. ondertekening voor akkoord op de offerte, of per akkoord per mail. Afwijkende afspraken hiervoor gelden, wanneer deze schriftelijk (per mail) door MEID zijn bevestigd.
 3. Het spreekt voor zich dat MEID haar uiterste best doet de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. MEID zal (gedurende de opdracht) met een voorstel voor advies komen. Indien de opdrachtgever mondeling of schriftelijk akkoord gaat/is gegaan met het ontwerp of advies, kan MEID niet aansprakelijk worden gesteld voor een tegenvallend resultaat na uitvoering van het advies of ontwerp. De overeengekomen en vastgelegde vergoeding dient door de opdrachtgever te worden voldaan. Wanneer de opdrachtgever besluit het advies of ontwerp – om welke reden dan ook - niet uit te voeren, dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
 4. Termijnen die worden afgesproken voor uitvoering van de opdracht of het advies, zijn indicatief tenzij anders mondeling of schriftelijk is overeengekomen. MEID dient dit te allen tijde te communiceren richting haar opdrachtgever.
 5. MEID heeft voor de uitvoering van de opdracht of advies recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals bijv. reiskosten. Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. MEID mag van de opdrachtgever verlangen dat hij/zij een voorschot voldoet, alvorens MEID begint aan de uitvoering van de opdracht. Dit kan in geval van de aankoop van meubels, decoratie en overige zaken die onderdeel zijn van de opdracht. De hoogte van dit bedrag wordt overlegd met de opdrachtgever.
 7. Het is aan de opdrachtgever om MEID te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien MEID extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat de opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/materialen ter beschikking te stellen, dan zal MEID de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.
 8. MEID kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het advies of ontwerp. MEID zal echter geen overeenkomst sluiten met een derde partij en zal slechts advies uitbrengen aan de derde partij; de opdrachtgever maakt de afspraken met de derde partij m.b.t. de financiële afwikkeling, tenzij opdrachtgever dit nadrukkelijk vraagt van MEID. MEID kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen en/of gebreken in de producten die aangeschaft zijn bij deze derde partij. MEID zal echter haar uiterste best doen te bemiddelen tussen de derde partij en de opdrachtgever. Indien MEID uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, is dit altijd indicatief en kunnen hier geen rechten aan worden ontleend door opdrachtgever.
 9. Aan tekeningen/plattegronden, gemaakt door MEID kunnen geen rechten ontleend worden. MEID is geen architect of bouwkundige.
 10. MEID zal gedurende de periode van de opdracht een (of meerdere) tussentijdse rekening(en) sturen naar de opdrachtgever. Deze dient/dienen te worden voldaan als beschreven op de factuur.
 11. Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (ideeën t.a.v. ontwerp of advies) komen toe aan MEID. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. De opdrachtgever mag het advies of ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van MEID, tenzij partijen anders overeenkomen.
 12. MEID heeft de vrijheid om het advies of ontwerp te publiceren en te promoten. MEID zal hierin echter de naam van de opdrachtgever niet bekend maken, tenzij de opdrachtgever hiervoor toestemming geeft.

Groningen, 2 april 2018

Bekijk de algemene voorwaarden als pdf

Snel naar

Home
Over MEID
Werkwijze
Diensten
Portfolio
Blog
Reviews
Contact
Partners
Sitemap
Algemene voorwaarden

Over MEID

Ik stel me graag aan je voor. Ik ben Marjo Engberts; eigenaresse van MEID in Grave. (MEID staat voor Marjo Engberts Interieur Design, maar dat had je vast door!).

Volg MEID op social media

Foto's op de website zijn mede mogelijk gemaakt door https://annicepicture.nl/

Contact

Marjo Engberts Interieur Design
Emmastraat 3
5361 CM  GRAVE

06 - 55 68 09 64
info@meinterieurdesign.nl